Strona główna

W czasie licznych obrad, moderowanych przez prof. dra hab. Krzysztofa Malika (przewodniczącego konsorcjum) wspólnie zweryfikowano i dokonano wyboru tematów w ramach Programu Horyzont 2020, w których uczelnie będą aplikowały z wnioskami projektowymi o przyznanie środków finansowych w ramach tego programu.

tabela