Strona główna

logo Progres3

W dniu 27 października 2011r. w siedzibie Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie (Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava) trzynaście uczelni wyższych z Czech, Słowacji i Polski podpisało memorandum o współpracy PROGRES 3.

Główną misją powołanego konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskiego i opolskiego.

Dogodne położenie geograficzne i językowe sąsiedztwo członków konsorcjum ułatwią bardziej efektywne wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i badawczego uniwersytetów.

Działalność konsorcjum będzie dopełnieniem tworzonego na poziomie regionów Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA.

W skład konsorcjum wchodzą:

Czechy

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-Technical University of Ostrava)

Ostravská univerzita v Ostravě (University of Ostrava)

Slezská univerzita v Opavě (Silesian University in Opava)

Słowacja

Žilinská univerzita v Žiline (University of Žilina)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Alexander Dubček University of Trenčin)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Polska

Politechnika Opolska (Opole University of Technology)

Uniwersytet Opolski (University of Opole)

Politechnika Śląska, Gliwice (Silesian University of Technology)

Uniwersytet Śląski w Katowicach (University of Silesia in Katowice)

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (University of Economics in Katowice)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (University of Bielsko-Biała)

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Academy of Arts in Katowice)

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (The Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)

 

Dokumenty do pobrania: