Strona główna

Spotkanie Progres 3 - 23 kwietnia 2014

- Spotkanie takie jak to jest szczególnie ważne, gdy chcemy razem wykorzystać pojawiające się szanse, jak na przykład w temacie energetyki. Sytuacja w Europie staje się skomplikowana, a nauka ma coraz więcej do powiedzenia – zwrócił uwagę obecnych rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf, witając przybyłych gości. Rektor Tukiendorf przypomniał, że 7 kwietnia na Politechnice Opolskiej odbył się Polsko-Portugalski szczyt energetyczny, na którym omawiano między innymi możliwość odwrócenia kierunku transferu gazu w Europie na kierunek Zachód-Wschód oraz możliwość partycypowania w gospodarowaniu energią w Europie. Zdaniem rektora Tukiendorfa uczelnie zrzeszone w Progres 3 powinny brać pod uwagę aktywność w tej dziedzinie.

Czytaj więcej: Spotkanie Progres 3 - 23 kwietnia 2014

Żywiołowe obrady Konsorcjum Progres 3

- To było niezwykle potrzebne i owocne spotkanie – zgodnie stwierdzili przedstawiciele czternastu uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Progres 3, którzy dziś (24.02) spotkali się na Politechnice Opolskiej. Czternastu, bowiem do Konsorcjum Progres 3, zrzeszającego uczelnie z Czech, Słowacji i Polski dołączyła dziśœ Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej. Głównym tematem dyskusji była możliwość sięgania przez konsorcjum po środki unijne z programu Horyzont 2020.

Czytaj więcej: Żywiołowe obrady Konsorcjum Progres 3