Strona główna

W dniu 20 maja 2014 r. na Politechnice Opolskiej zorganizowano zebranie inicjujące pracę zespołów roboczych przedstawicieli Uczelni zrzeszonych w Konsorcjum.

Tym razem jednak, udział w pracach trzech tematycznie powiązanych zespołów badawczych, wyłonionych w poprzednich obradach, wzięli naukowcy z 9 spośród 13 zrzeszonych w Konsorcjum Uczelni, którzy zostali oddelegowani przez swoich rektorów.

W czasie owocnych, a także burzliwych obrad, moderowanych przez prof. dr hab. Krzysztofa Malika (przewodniczącego Konsorcjum) wspólnie zweryfikowano i dokonano wyboru, spośród licznych tematów w ramach Programu Horyzont 2020, już te, w których Uczelnie będą aplikowały z wnioskami projektowymi o przyznanie środków finansowych w ramach tego Programu.

Pomocną radą i cennymi uwagami służyła nam pani Dominika Raróg-Oślizlok z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów badawczych UE działającego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z optymistycznym nastawieniem, naukowcy opuścili mury Politechniki Opolskiej z licznymi pomysłami na ciekawe tematy i świadomością dalszych zadań wynikających z wymogów aplikacji projektowych do Programu H2020.