Strona główna

- To było niezwykle potrzebne i owocne spotkanie – zgodnie stwierdzili przedstawiciele czternastu uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Progres 3, którzy dziś (24.02) spotkali się na Politechnice Opolskiej. Czternastu, bowiem do Konsorcjum Progres 3, zrzeszającego uczelnie z Czech, Słowacji i Polski dołączyła dziśœ Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej. Głównym tematem dyskusji była możliwość sięgania przez konsorcjum po środki unijne z programu Horyzont 2020.

Obecna na spotkaniu Karina Bedrunka, Dyrektor Departamentu Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podkreśliła, jak ważna już teraz jest dla zrzeszonych w konsorcjum uczelni przynależność do Progres3.

- Obecnie mamy czas na realizowanie partnerstw międzynarodowych, by w niedalekiej przyszłości każda uczelnia aplikując o środki unijne mogła myśleć o sobie w kategorii Ja, My - wyjaśniała Karina Bedrunka.

W dzisiejszym spotkaniu brali aktywny udział przedstawiciele wszystkich uczelni, najpierw prezentując obszary badawcze, które mogą zainteresować we wspólnych działaniach koalicjantów, a następnie dyskutując nad rodzącymi się pomysłami wspólnych projektów.

- Jestem bardzo zadowolony z przebiegu dzisiejszych warsztatów ze względu na ich żywiołowość -– mówi prof. dr hab. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej, Przewodniczący Progres3. – Przebiegają w formule brainstorming i wszyscy pracują nad tajemniczą matrycą, którą nazwaliśmy Master Mind Matrix. Ma być ona przymiarką do tworzenia zespołów badawczych w konkretnych obszarach, które wpisują się w program Horyzont 2020. Po dzisiejszych warsztatach damy wszystkim uczestnikom tydzień na konsultację wyników naszej pracy, a ustalenia opublikujemy na naszej stronie, by zastanowić się, który skład zespołu można jeszcze uzupełnić.

Zdaniem prof. RNDr. Jiří Močkořa, rektora Uniwersytetu w Ostrawie konsorcjum ma przewagę nad innymi podmiotami, gdyż nie ma podstawy politycznej ani formalnej.

- Powstało ono na bazie konkretnej współpracy między uczelniami w 3 krajach i to daje nam siłę w sięganiu po środki unijne. Teraz już definiujemy konkretne płaszczyzny naszej współpracy. Możemy wskazać nasze punkty wspólne i wspólnie opracować cele, po które chcemy sięgać.

- To spotkanie jest bardzo ważne, bo po pierwszej fazie poznawania się w Konsorcjum teraz musimy już definiować nasze cele – – dodaje rektor prof. Ing. Ivo Vondrák z Vysokiej Skoly Báňskiej-Technická Univerzita Ostrava.

Profesor dr hab. inż. Piotr Wieczorek, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego zauważa, że tworząc Konsorcjum w 2011 roku uczelnie wykonały wyprzedzający ruch, bo w aktualnym programowaniu unijnym położony jest nacisk na większe konsorcja, a nie na samodzielne projekty badawcze. Platforma Konsorcjum Progres 3 może umożliwić uczelniom aplikowanie o duże projekty międzynarodowe.

Z kolei dr Marcin Lis, prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zapowiada wniesienie do konsorcjum potencjału dydaktyczno-naukowego jego uczelni, a także doświadczenia w innych projektach.

Spotkanie konsorcjum w murach opolskiej politechniki przysporzyło wiele satysfakcji rektorowi prof. Markowi Tukiendorfowi, który – jako gospodarz – również uczestniczył w obradach.