Strona główna

W dniu 18.11.2013 r. w Ostrawie odbyło się spotkanie rektorów uczelni zrzeszonych w polsko-czesko-słowackim konsorcjum PROGRES 3, na którym podsumowano dotychczasowe osiągnięcia funkcjonującej już dwa lata międzynarodowej sieci uczelni oraz przedyskutowano strategię rozwoju na lata 2013-15.

W trakcie spotkania wybrano nowego przewodniczącego, którym drogą głosowania jednogłośnie został prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej. Tym samym nasza uczelnia stała się do roku 2015 koordynatorem działań 13 uczelni zrzeszonych w PROGRES 3.

Honorowym przewodniczącym zrzeszenia został prof. Bohumír Strnadel, prorektor ds. nauki, badań i studiów doktoranckich Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.