Strona główna

logo PWSZW dniu 10 maja 2016 r., podczas kolejnego spotkania członków Konsorcjum Progres 3 odbyło się głosowanie nad przyjęciem do swojego grona nowego członka. W ten sposób do konsorcjum dołączyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.

Rektorem jest pani prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura.