Strona główna

W dniu 10 maja 2016 r. Politechnika Opolska była gospodarzem kolejnego spotkania przedstawicieli czternastu (a od dziś piętnastu) uczelni z Polski, Czech i Słowacji zrzeszonych w Konsorcjum Progres 3.

Podczas spotkania, które uroczyście otworzył gospodarz, rektor prof. Marek Tukiendorf, środowisko prorektorów oddelegowanych do prac w gremium wybrało spośród siebie nowego przewodniczącego, a pełniący te obowiązki w czasie ostatniej kadencji – prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju PO, przedstawił sprawozdanie z działalności.

Obejmując tę kadencję – powiedział prof. Malik – nie sądziłem, że zespół, z którym będę współpracował okaże się tak aktywny, tak kreatywny, i tak sympatyczny. Z takim zespołem można wiele osiągnąć. Najważniejszym osiągnięciem merytorycznym, poza nawiązaniem kontaktów, wymianą doświadczeń i konkursem doktoratów, było wyłonienie 34 zespołów badawczych składających się z przedstawicieli wszystkich członków konsorcjum, przygotowanych do składania wniosków o dofinansowanie z programu Horyzont 2020.  

Stery Konsorcjum Progres 3 przejął prof. Marek Pawełczyk prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.

To dla mnie niezwykła niespodzianka i zaszczyt – powiedział nowo (i jednomyślnie) wybrany przewodniczący – W ramach Konsorcjum Progres 3 osiągnięto bardzo wiele i jest w tym ogromna zasługa prof. Krzysztofa Malika, który był bardzo dynamiczną postacią, potrafił skupić wokół siebie jednostki o różnej tradycji, zintegrować i zachęcić ludzi do kreatywnej pracy. Moje największe wyzwanie to… niczego nie zepsuć! Chciałbym skupić się na rozwinięciu współpracy z przemysłem, szerszym zaangażowaniu doktorantów i staraniach o udział w innych programach badawczych, również pozaeuropejskich. Chciałbym również budować siłę naszego konsorcjum, a więc poszerzać je o inne instytucje z naszego regionu, które dysponują dużym potencjałem. Ambicje są duże i mam nadzieję, że za dwa lata będę mógł powiedzieć, że konsorcjum odniosło sukces.