Strona główna

Podczas warsztatów Konferencji Progres 3 w dniu 28 stycznia 2015 roku zespół składający się z przedstawicieli uczelni będących członkami Konsorcjum (m. in. Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Zilinie) wypracował roboczy temat grantu.

Propozycja zespołu dotyczy prac badawczych będących analizą porównawczą potrzeb i oczekiwań młodych osób oraz przedsiębiorców wobec młodych osób podejmujących pracę w regionach o wysokim współczynniku bezrobocia. Tak zakreślony zakres badań wynika z zainteresowań naukowych przedstawicieli uczelni zrzeszonych w Konsorcjum i prowadzonych przez nich badań. Jest jednocześnie próbą odpowiedzi na tematykę konkursową grantów ogłoszonych przez Komisję Europejską.

Wypracowny temat roboczy wpisuje się w Program Horyznot 2020, temat: The Young Generation in an Innovative, Inclusive and Sustainable Europe, do którego ogłoszono konkurs YOUNG-4-2015 z tematem: The young as a driver of social change.

W związku z międzynarodowym charakterem grantu oraz tematu badawczego do prac nad ostatecznym kształtem tematu oraz wnioskiem o udzielenie grantu przez Komisję Europejską zapraszamy zainteresowanych członków Konsorcjum Progres 3.