Strona główna

Zrzeszenie czternastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji, któremu przewodniczy prorektor ds. inwestycji i rozwoju Politechniki Opolskiej prof. Krzysztof Malik, planuje sięgnąć po unijne środki wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dniepropietrowsku. Ukraiński partner ma wnieść do projektu doświadczenie w badaniach kosmicznych, jądrowych i energetycznych.

Robocze spotkanie w sprawie możliwości współpracy między konsorcjum a ponad stuletnią uczelnią znad Dniepru, miało dziś miejsce w II kampusie. Gospodarz, rektor prof. Marek Tukiendorf przywołał ustalenia listopadowego Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy, podczas którego z ramienia KRPUT podpisał umowę partnerską, między innymi, właśnie z uniwersytetem w Dniepropietrowsku. Tego typu kontakty są nie do przecenienia – podkreślił.

Prezentację Narodowego Uniwersytetu Górniczego nienaganną polszczyzną przedstawił prof. Roman Dyczkowski. Obok światowego formatu osiągnięć naukowych uczelni, na uwagę zasługuje fakt, że znajduje się tam największe na Ukrainie centrum nauczania języka polskiego.

Gościem konferencji była również Dominika Raróg-Oślizlok z Regionalnego Punktu Kontaktowego na Politechnice Śląskiej, która przedstawiła kluczowe założenia programu Horyzont 2020.

Po zakończeniu obrad, prof. Dyczkowski spotkał się ze studentami Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, dla których poprowadził wykład o technologii zgazyfikowania węgla.

Materiały pokonferencyjne do pobrania: