Strona główna

W imieniu prof. Krzysztofa Malika przewodniczącego Progres 3, pragnę serdecznie zaprosić Państwa na kolejne posiedzenie Konsorcjum, które odbędzie się dnia 28 stycznia br. o godz. 11.00 w Politechnice Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76, budynku nr 9, sali nr 30.

Tematem spotkania będzie omówienie bieżących spraw związanych z działalnością Konsorcjum, aplikowanie o środki z Programu Horyzont 2020 (wystąpienie eksperta z Regionalnego Punktu Kontaktowego z Politechniki Śląskiej) oraz wykład przeprowadzony przez prof. Romana Dyczkowskiego, Dyrektora Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, profesora Katedry Eksploatacji Podziemnej, specjalisty z zakresu badań kosmosu. Prof. Dyczkowski wystąpi z propozycją współpracy naukowej i przedstawi możliwości wspólnego aplikowania o finansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 pomiędzy członkami Konsorcjum a Narodowym Uniwersytetem Górniczym w Dniepropietrowsku oraz powie o doświadczeniach i kierunkach mechanizacji eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego na Ukrainie.

Agenda