Strona główna

W czwartek 3 lipca z inicjatywy Prorektora prof. dr hab. Krzysztofa Malika i Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej odbyło się spotkanie poświęcone możliwościom aplikowania do konkursów w programie Horyzont 2020.

Uczestnikami spotkania byli koordynatorzy zespołów projektowych powstałych podczas spotkań Konsorcjum Progres 3 oraz zaproszeni naukowcy Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Kierownik Biura Obsługi Projektów Europejskich RPK Politechniki Śląskiej, która w bardzo przystępny sposób przedstawiła wszystkie niuanse aplikowania w rozpoczętym już programie Horyzont 2020.