Strona główna

- Spotkanie takie jak to jest szczególnie ważne, gdy chcemy razem wykorzystać pojawiające się szanse, jak na przykład w temacie energetyki. Sytuacja w Europie staje się skomplikowana, a nauka ma coraz więcej do powiedzenia – zwrócił uwagę obecnych rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf, witając przybyłych gości. Rektor Tukiendorf przypomniał, że 7 kwietnia na Politechnice Opolskiej odbył się Polsko-Portugalski szczyt energetyczny, na którym omawiano między innymi możliwość odwrócenia kierunku transferu gazu w Europie na kierunek Zachód-Wschód oraz możliwość partycypowania w gospodarowaniu energią w Europie. Zdaniem rektora Tukiendorfa uczelnie zrzeszone w Progres 3 powinny brać pod uwagę aktywność w tej dziedzinie.

Spotkanie poprowadził prof. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju Politechniki Opolskiej, przewodniczący konsorcjum. Obszary badawcze zgłoszone przez uczelnie zostały przyporządkowane konkretnym zespołom, a te będą już teraz mogły opracowywać swoje pomysły, by razem składać projekty.

- My jako lider oczywiście będziemy te prace koordynować – mówił prof. Krzysztof Malik – Jestem przekonany, że po tak owocnym dzisiejszym inicjującym działania spotkaniu nastąpią kolejne.

Zgodnie z założeniami spotkania przedstawiciele uczelni zadeklarowali miejsce i terminy kolejnych spotkań konkretnych grup roboczych.

- Jestem optymistycznie nastawiony, bo jest dużo tematów, osób i ośrodków, które widzą możliwość współpracy – powiedział nam po spotkaniu prof. Jerzy Mościński z Politechniki Śląskiej. – Oby projekty, które opracujemy, dostały dofinansowanie.

Spotkania grup roboczych pracujących nad konkretnymi obszarami badawczymi dającymi możliwość wspólnego aplikowania po środki unijne odbywać się będą w maju i czerwcu.